ICMCC

the international council on medical & care compunetics

record access

18
December, 2014
Thursday

Persoonsgegevens niet optimaal beschermd in nieuwe Wmo

Wouter van den Elsen, Zorgvisie

“Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp ) heeft kritiek op de wettekst voor de nieuwe Wmo en adviseerde het niet in te dienen. Nu de wettekst toch is aangeboden aan de Tweede Kamer, ligt de bal volgens het college bij de politiek.
[ More ]

17 January 2014 | No Comments »
Categories: News | Country: | EHR: , | Tags: ,

Going Dutch again

Lodewijk Bos, ICMCC

Now that my health is improving considerably, I’m slowly picking up pieces. Slowly, as I announced previously, so I will occupy  myself for the time being with EHRs and the (inter)national problems concerning their development and implementation.
[ More ]

17 January 2014 | 1 Comment »
Categories: Blog, RA News, Record Access | Country: | EHR: , | Tags: ,

NPCF: huisartsen, bied alternatief voor LSP

Zorgvisie

“Huisartsen die niet meedoen met het Landelijk Schakelpunt (LSP), moeten met een alternatief komen voor het uitwisselen van patiëntgegevens.
[ More ]

7 February 2013 | No Comments »
Categories: News | Country: | EHR: , | Tags: , ,

Minister: Amerikaans bedrijf beste partij voor EPD

Henk-Jan Buist, WebWereld

“Minister Schippers vindt het geen probleem dat het landelijke schakelpunt (LSP) voor Nederlandse EPD’s door een Amerikaans bedrijf wordt uitgevoerd. De uitrol van het LSP gaat dan ook gewoon door.
[ More ]

24 December 2012 | No Comments »
Categories: News | Country: | EHR: , | Tags: , , ,

Schippers: LSP is veiliger dan huidige systemen

Mark van Dorresteijn, Zorgvisie

“Het Landelijke Schakelpunt is op veel punten veiliger dan de huidige systemen. Dat zegt minister Edith Schippers van VWS tijdens een debat vandaag over het de digitale uitwisseling van patiëntgegevens.
[ More ]

21 December 2012 | No Comments »
Categories: News, RA News, Record Access | Country: | EHR: , | Tags: , , , , ,

Schippers wil door met LSP

Sophie Broersen, Medisch Contact

“Minister Edith Schippers wil door met het landelijk schakelpunt. Dit liet ze de Tweede Kamer donderdag weten.
[ More ]

21 December 2012 | No Comments »
Categories: News | Country: | EHR: , | Tags: , , ,

Geen uitwisseling dossier zonder toestemming patiënt

Mark van Dorresteijn, Zorgvisie

“De uitwisseling van medische patiëntgegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kan vanaf januari 2013 alleen nog met toestemming van de patiënt. Dat is volgens de eisen die het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aan het LSP stelt. Dat stelt de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).
[ More ]

20 December 2012 | No Comments »
Categories: News, RA News, Record Access | Country: | EHR: , | Tags: , , , , ,

Landelijke Huisartsen Vereniging toch tegen deelname epd

Wouter van den Elsen, Zorgvisie

“De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) stemt toch niet in met toetreding tot het landelijk elektronisch patiëntendossier (epd). De artsenvereniging wil eerst een verklaring van verzekeraars dat zij huisartsen niet zullen verplichten om zich aan te sluiten bij het zogenoemde Landelijk Schakelpunt (LSP).
[ More ]

14 December 2012 | No Comments »
Categories: News | Country: | EHR: , | Tags: ,

NPCF wil gegevens uit oude EPD niet langer gebruiken

Wouter van den Elsen, Zorgvisie

“Na 1 januari mogen patiëntengegevens alleen worden uitgewisseld als daar expliciet toestemming voor gegeven wordt. Dit benadrukt patiëntenfederatie NPCF woensdag nogmaals in een brief aan de Kamer.
[ More ]

13 December 2012 | No Comments »
Categories: News | Country: | EHR: , | Tags: ,

‘Discussie LSP richt zich op onderbuikgevoelens’

Mark van Dorresteijn, Zorgvisie

“In de huidige discussie over het Landelijk Schakelpunt (LSP) wordt vooral ingespeeld op de onderbuikgevoelens. ‘Zet de voor- en tegenstanders bij elkaar en laat hen samen een oplossing bedenken’, adviseert John Knieriem, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor eHealth en algemeen directeur van Intermax.
[ More ]

5 December 2012 | No Comments »
Categories: News | Country: | EHR: , | Tags: ,

Giving rheumatology patients online home access to their electronic medical record (EMR): advantages, drawbacks and preconditions according to care providers

van der Vaart R et al, Rheumatology International, 2012

Technology enables patients home access to their electronic medical record (EMR), via a patient portal. This study aims to analyse (dis)advantages, preconditions and suitable content for this service, according to rheumatology health professionals. A two-phase policy Delphi study was conducted. First, interviews were performed with nurses/nurse practitioners (n = 9) and rheumatologists (n = 13). Subsequently, collected responses were quantified, using a questionnaire among the interviewees. The following advantages of patient home access to the EMR were reported: (1) enhancement of patient participation in treatment, (2) increased knowledge and self-management, (3) improved patient-provider interaction, (4) increased patient safety, and (5) better communication with others. Foreseen disadvantages of the service included: (1) problems with interpretation of data, (2) extra workload, (3) a change in consultation content, and (4) disturbing the patient-provider interaction.
[ More ]

4 April 2012 | No Comments »
Categories: Science | Country: | EHR: , | Tags: , , , , ,

Verplichting tot medewerking privaat EPD onverbindend

Ab van Eldijk, Platform Bescherming Burgerrechten

“De verplichting die zorgverzekeraars opleggen aan zorgverleners om mee te werken aan een privaat EPD leidt tot schending van het beroepsgeheim en is daardoor juridisch onhoudbaar.
[ More ]

18 January 2012 | No Comments »
Categories: News | Country: | EHR: , | Tags: , ,

Toch een elektronisch patiëntendossier

De Telegraaf

“Er komt toch een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) zonder dat de overheid daarbij is betrokken. Huisartsen, ziekenhuizen, apothekers en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie zijn het alsnog eens geworden over een doorstart van het EPD.
[ More ]

9 December 2011 | No Comments »
Categories: News | Country: | EHR: , | Tags: ,

Analyse: Wie redt het LSP?

Carina van Aartsen, Zorgvisie

“Alles ligt klaar: een landelijke infrastructuur om elektronische patiëntendossiers op te laten draaien en informatie uit te wisselen. Minstens veertien jaar gepraat en naar schatting 300 miljoen euro heeft het gekost, maar dan heb je ook wat. Of toch niet?
[ More ]

22 November 2011 | No Comments »
Categories: News | Country: | EHR: , | Tags: ,

EPD van de baan ondanks motie Tweede Kamer

René Schoemaker, WebWereld

“Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een doorstart van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), maar als er geen 10 miljoen euro op tafel komt, gaat per 1 januari de stekker er toch uit.
[ More ]

16 November 2011 | No Comments »
Categories: News | Country: | EHR: , | Tags: ,

Kamermeerderheid wil LSP behouden

Pim van der Beek, Computable

“Een Kamermeerderheid wil het landelijk schakelpunt (lsp) behouden. In een motie roepen CDA, PvdA en VVD CDA-minister Schippers van Volksgezonheid op om alles in het werk te stellen om de infrastructuur achter het elektronisch patiëntendossier (epd) te behouden.
[ More ]

16 November 2011 | No Comments »
Categories: News | Country: | EHR: , | Tags:

Tweede Kamer wil toch door met EPD

René Schoemaker, Webwereld

“Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een motie om alsnog het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in te voeren. Eerder schoot de Eerste Kamer de invoering af.
[ More ]

14 November 2011 | No Comments »
Categories: News | Country: | EHR: , | Tags:

Elektronisch Patiëntendossier gaat definitief niet door

Gijs Herderscheê, VK.nl

“Het doek is gevallen voor het landelijk Elektronisch Patiëntendossier EPD. Te weinig huisartsen, apotheken en huisartsenposten hebben zich aangemeld voor de gegevensuitwisseling om het systeem in de lucht te houden. Op 1 januari 2012 wordt de stekker uit het systeem getrokken.
[ More ]

8 November 2011 | No Comments »
Categories: News | Country: | EHR: , | Tags: ,

Wordt het LSP gered?

Wolter Wefers Bettink, Zorgvisie

“Als gevolg van de afwijzing van de EPD-wet door de Eerste Kamer in april jl. dreigt de kostbare infrastructuur (het Landelijk Schakelpunt, een investering van ruim € 300 miljoen) naar de schroothoop te verdwijnen.
[ More ]

8 November 2011 | No Comments »
Categories: News | Country: | EHR: , | Tags: ,

In week 45 bekendmaking besluit voortzetting infrastructuur

Nictiz

“Op 4 november bespreekt het bestuur van Nictiz het perspectief van voortzetting van de infrastructuur zonder overheidssteun. Volgende week wordt het besluit genomen.
[ More ]

6 November 2011 | No Comments »
Categories: News | Country: | EHR: , | Tags:

more here